Avís legal

Titularitat de la web:  

La titularitat del portal web https://www.kayakcampo.com, correspon a KAYAK CAMPO SLU, les dades de la qual són els següents:  

Denominació: KAYAK CAMPO SLU:  

CIF: B-22374649  

Societat inscrita en el Registre Mercantil de ____: Tom ___, Foli ____. Inscripció ____, Fulla ______.  

Núm. de registre: TA-HU 134  

Domicili: Carretera de Benasc, Núm. 8. Camp, 22450 (Osca).  

Adreça de correu electrònic: info@kayakcampo.com  

Telèfon: 974550299  

Termes legals i condicions:  

L’usuari ha de llegir atentament les següents condicions generals. L’accés a aquesta adreça i a qualsevol de les seves pàgines (d’ara endavant la “web”) implica l’acceptació d’aquestes condicions generals.  

L’accés a alguna de les pàgines d’aquesta web pot estar limitat per les lleis i disposicions de les diferents jurisdiccions dels països. Si vostè es troba en aquesta circumstància, no tindrà accés a part o a tota la web de CAIAC CAMP SLU.  

La informació continguda en aquesta web detalla els diferents serveis oferts per CAIAC CAMP SLU en activitats de turisme actiu i esports d’aventura, i va dirigida per a totes aquelles persones interessades en la seva realització, sent necessari que prèviament, emplenin la fitxa de client i acceptin les condicions generals de les quals han estat informats.  

Dret de propietat industrial i intel·lectual:  

KAYAK CAMPO SLU és titular de les denominacions, dissenys i/o logotips reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent.  

La web és propietat de KAYAK CAMPO SLU. Els drets de Propietat Intel·lectual d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web d’aquesta empresa, tret que s’especifiqui una altra cosa.  

Per tot això, KAYAK CAMPO SLU té l’exercici exclusiu dels drets d’explotació i reproducció de la citada web. L’usuari podrà descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web, exclusivament per al seu ús personal i, sempre que siguin respectats els drets dels quals sigui titular KAYAK CAMPO SLU. En cap cas, podrà canviar, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web. Tampoc podrà reproduir, transmetre o modificar el contingut d’aquesta Web, directament o indirectament, sense la prèvia autorització escrita de KAYAK CAMPO SLU.